Witam

Ludzi można spotkać wszędzie, na ulicy, w pracy, w szkole lub w ukrytym rogu nieznanego miasta. Jeśli chodzi o spotkania z ludźmi, którzy nas kochają i których my kochamy, wtedy trzeba szukać  nieco dokładniej. Największą trudność jednak stanowi spotkać się z samym sobą i w nas samych świat, który nas otacza i przenika.

Łaska spotkania jest tak różnorodna i jest najbardziej dobitna w wyrazie ludzkiego języka. Poprzez język mamy dostęp zarówno do innych ludzi i do naszego wewnętrznego życia, tego, kim jesteśmy.

Tutaj tajemnica słowa daje niezliczone możliwości wyrażania siebie i komunikowania się, a język jawi się jako przestrzeń duchowa, pełna tajemniczej rzeczywistości tego słowa, która pozwala oświetlić życie wewnętrzne.

Oprócz słowa mówionego,  istnieje również język serca, który poprzez uśmiech lub pełne miłości spojrzenie sam może wyraźić o bogactwie duszy.
Wreszcie nawet napisane i wydrukowane słowo może być spotkaniem, spotkaniem, które odbywa się w duchowej sferze życia i myśli.
Ta strona i jej teksty niech beda również niewielkim do tego wkładem.